Jednym z aspektów długiej i bezpiecznej eksploatacji samochodów ciężarowych jest właściwy dobór opon. Dlatego wybierając „buty” dla ciężarówki, koniecznie należy brać pod uwagę stawiane im poniższe wymagania:

Po pierwsze, opony powinny zapewniać dobrą przyczepność do powierzchni drogi, gwarantując tym samym dobre prowadzenie się samochodu (przy tym dla ciężarówek bardzo ważne jest, aby typ opon odpowiadał porze roku).
Po drugie, powinny one wytrzymywać konieczne obciążenie i zapewniać samochodowi możliwość pokonywania przeszkód, wynikających z charakteru wykonywanych zadań i typu eksploatacji.
Po trzecie, opony powinny być odpowiedniej jakości, żeby zapewniać wysoką odporność na zużycie i długotrwałą bezawaryjną eksploatację.
Po czwarte, opony powinny być stosunkowo lekkie i łatwe w montażu.
Po piąte – powinny odpowiadać specyfice danego sprzętu.

Poza wszystkim wspomnianym powyżej, kupując opony do dowolnego typu samochodu należy pamiętać, że mają one określoną datę przydatności. Polskie przepisy nie określają maksymalnego wieku ani nowych, ani używanych opon, które można jeszcze eksploatować. Wyznacznikiem konieczności wymiany jest tylko głębokość bieżnika. Specjaliści oraz producenci opon twierdzą, że opony, które nie były używane, a od daty ich produkcji minęło mniej niż 3 lata, mogą być sprzedawane jako nowe. Nieużywane opony, od daty produkcji których minęło 5 lat, można kupować i montować bez obaw. Producenci opon zalecają aby w ogóle nie zakładać do samochodu opon starszych niż 10 lat nawet jeśli nie były używane. Dlatego przy zakupie opon zawsze należy zwracać uwagę na datę ich produkcji.

Jak już wspomniano, bardzo ważna dla bezpiecznego poruszania się samochodów ciężarowych, jest zgodność typu ogumienia z porą roku, w jakiej jest ono eksploatowane. Ten wymóg powinien być bezwzględnie przestrzegany przez kierownictwo instytucji realizujących transport ciężarowy, gdyż od tego zależy nie tylko bezpieczeństwo ładunku i sprzętu, ale także zdrowie i życie ludzi.

Poza tym, dla zapewnienia bezawaryjnej i bezpiecznej jazdy, należy koniecznie respektować poniższe normy eksploatacji opon:

– przestrzegać zasad dotyczących właściwego ciśnienia w oponach,
– raz na pół roku przeprowadzać ich dokładną kontrolę,
– przeprowadzać okresowe wyważanie kół,
– zwracać uwagę na stan zawieszenia,
– unikać nadmiernego, ponad dopuszczalne, obciążenia opon,
– przestrzegać zasad dotyczących prędkości, zalecanych przez producenta opon,
– opony do samochodów ciężarowych zamontowane na jednej osi powinny być identyczne.